Công văn 2525/STTTT-TTBCXB ngày 11/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnhNội dung đặt banner trên Trang thông tin điện tử