I. Thông tin chung:
Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh
Địa chỉ: Thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei
II. Thông tin lãnh đạo
Chủ tịch UBND xã: A Bú
SĐT: 0364.944.450
Phó Chủ tịch UBND xã: A Hiêng
SĐT: 0988.757.801
Phó Chủ tịch UBND xã: A Núi
SĐT: 0343.594.548
II. Khái quát chung đặc điểm tình hình của địa phương
Ngọc Linh là xã đặc biệt khó khăn nằm phía bắc của huyện Đăk Glei, có diện tích tự nhiên là 7.528,47 ha; cách trung tâm huyện hơn 53 km; phía Bắc giáp xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei); phía Nam giáp xã Măng Ri và xã Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông); phía Đông giáp xã Trà Linh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam); phía Tây giáp xã Xốp và xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei). Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; hệ thống giao thông nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, hiện có 3/12 thôn chưa có đường bê tông đến thôn (thôn Kon Tuông; thôn Đăk Nai; thôn Tu Dốp nhóm 1).
Toàn xã có 12 thôn 765 hộ với 2.810 khẩu; trong đó: Dân tộc thiểu số 756 hộ với 2.758 khẩu, chiếm  98,82%, chủ yếu là dân tộc Xơ Đăng.