Thông qua hội thi truyền thông về xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em là cơ hội để các thành viên trong tổ truyền thông của 11 xã thuộc vùng dự án 8 được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những cách làm ...